20:29 EDT Thứ tư, 20/06/2018

Đặc san Khoa học và Kỹ thuật

  • Đặc san KH&KT số tết 2013
  • Đặc san số Tết
  • Đặc san KH&KT tháng 7/2013
  • Đặc san số 1/2015


Hội thảo tham vấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Toàn cảnh hội thảo

Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, ngày18/6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh và các chuyên gia về Đề án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng...

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Trị

Ảnh tư liệu

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm, trăn trở của toàn xã hội. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng nằm trong mối quan tâm của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ...

 

Văn bản pháp quy