02:00 ICT Chủ nhật, 28/02/2021


Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế họach, nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị; Chương trình hoạt động của Liên hiệp Hội và các Tổ chức – Hội thành viên năm 2020. Ngày 21/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ô nhiễm từ nấu bếp tồn lưu trong khí quyển lâu hơn người ta nghĩ

Hinh minh hoa

Theo một nghiên cứu mới, các hạt ô nhiễm từ đun nấu tồn lưu trong khí quyển lâu hơn trước đây người ta thường nghĩ, do đó góp phần vào việc làm giảm chất lượng không khí nhiều hơn.

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Trị

Ảnh tư liệu

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm, trăn trở của toàn xã hội. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng nằm trong mối quan tâm của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ...

 

Văn bản pháp quy