08:46 ICT Chủ nhật, 18/03/2018

Đặc san Khoa học và Kỹ thuật

  • Đặc san KH&KT số tết 2013
  • Đặc san số Tết
  • Đặc san KH&KT tháng 7/2013
  • Đặc san số 1/2015


09 sự kiện tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

09 sự kiện tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Quá trình xây dựng hiệu quả tác phẩm báo chí với loại hình điều tra

Quá trình xây dựng hiệu quả tác phẩm báo chí với loại hình điều tra

Không phải người ta cố tình làm mình khổ sở khi đi công tác để có tác phẩm hay. Nhưng cần hiểu rằng, nếu chấp nhận khổ được thì ta sẽ hiểu vấn đề, xúc cảm vấn đề, chia sẻ cảm thông với vấn đề/con người/vụ việc đó hơn, đặc biệt là vấn đề xâm hại thiên nhiên, động vật hoang dã. Và cảm xúc đó sẽ được...

 

Văn bản pháp quy