14:07 ICT Thứ hai, 22/04/2024
stkt 2017

 

Hội thảo Khoa học “Ảnh hưởng của Mạng xã hội đến học sinh, sinh viên Quảng Trị hiện nay – Thực trạng và giải pháp khắc phục”

Sáng ngày 28/2/2024, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh (thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của mạng xã hội đến học sinh, sinh viên Quảng Trị hiện nay - Thực trạng và giải pháp khắc phục”....

Hội thảo “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới”

Quang cảnh Hội thảo

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí...

Hội nghị Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021)

Đồng chí Trần Ngọc Lân, GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 2536/QĐ-BTCHT ngày 01/9/2020 của Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021); Kế hoạch số 90/KH-BTCHT ngày 23/11/2020 về triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ...

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Trị

Ảnh tư liệu

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm, trăn trở của toàn xã hội. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng nằm trong mối quan tâm của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ...

 

Văn bản pháp quy