01:32 EDT Thứ bảy, 24/08/2019

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 UBND Tỉnh Quảng Trị

V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

03/01/2019 Tải về
2 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

30/07/2017 Tải về
3 34/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam" tỉnh Quảng Trị năm 2018

22/03/2018 Tải về
4 79/QĐ-BTC

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

23/10/2017 Tải về
5 Số 39- HĐ/BTGTW

Hướng dẫn số 39- HĐ/BTGTW tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

24/08/2017 Tải về
6 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

26/05/2016 Tải về
7 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
8 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
9 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013 Tải về
10 Số: 311/LHHVN

Công văn số 318/LHHVN về việc đề nghị tổ chức chủ trì việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

05/06/2017 Tải về
11 Số 233/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

24/11/2013 Tải về
12 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
13 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
14 Số: 282/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

08/02/2015 Tải về
15 Số: 330/TB-VPCP

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

18/08/2014 Tải về
16 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

30/07/2014 Tải về
17 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

04/07/2014 Tải về
18 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

15/06/2014 Tải về
19 Số: 1165/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI (2014-2015)

12/06/2014 Tải về
20 Số: 1383/UBND-CN

V/v Tổ chức Hội thi sáng tạo HT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI

06/05/2014 Tải về
1 2 3  Trang sau