09:05 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn số: 87/LHH

Công văn về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế họach năm 2021 của các TC-HTV

20/11/2020 Tải về
2 46/QĐ-LHH

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

04/06/2020 Tải về
3 1052/UBND-NC

Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

18/03/2019 Tải về
4 1398-CV/TU

Về việc chỉ đạo Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

11/03/2019 Tải về
5 10/QĐ-LHH

Quyết định về việc Quy định nhiệm vụ trách nhiệm các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024

18/01/2019 Tải về
6 09/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

18/01/2019 Tải về
7 UBND Tỉnh Quảng Trị

V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

04/01/2019 Tải về
8 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

31/07/2017 Tải về
9 34/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam" tỉnh Quảng Trị năm 2018

23/03/2018 Tải về
10 79/QĐ-BTC

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

23/10/2017 Tải về
11 Số 39- HĐ/BTGTW

Hướng dẫn số 39- HĐ/BTGTW tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

25/08/2017 Tải về
12 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

27/05/2016 Tải về
13 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
14 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
15 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013 Tải về
16 Số: 311/LHHVN

Công văn số 318/LHHVN về việc đề nghị tổ chức chủ trì việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

05/06/2017 Tải về
17 Số 233/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

25/11/2013 Tải về
18 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
19 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
20 Số: 282/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

09/02/2015 Tải về
1 2 3  Trang sau