01:18 EDT Thứ bảy, 24/06/2017

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện xã hội

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
2 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
3 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013 Tải về
4 Số: 311/LHHVN

Công văn số 318/LHHVN về việc đề nghị tổ chức chủ trì việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

05/06/2017 Tải về
5 Số 233/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

24/11/2013 Tải về
6 Số: 51/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển xã hội và Tư vấn doanh nghiệp trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

21/04/2015 Tải về
7 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
8 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
9 Số: 282/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

08/02/2015 Tải về
10 Số: 330/TB-VPCP

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

18/08/2014 Tải về
11 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

30/07/2014 Tải về
12 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

04/07/2014 Tải về
13 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

15/06/2014 Tải về
14 Số: 1165/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI (2014-2015)

12/06/2014 Tải về
15 Số: 1383/UBND-CN

V/v Tổ chức Hội thi sáng tạo HT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI

06/05/2014 Tải về
16 Số: 385/LHHVN-VP

V/v báo cáo tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

21/05/2014 Tải về
17 Số: 302/QĐ-LHHVN

Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

15/04/2014 Tải về
18 Số: 222/LHHVN-TVPB

Về việc đăng ký kế hoạch Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2015

02/04/2014 Tải về
19 Số: 02/NQ-LHHVN

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI)

31/03/2014 Tải về
20 Số: 13/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp và Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

06/03/2014 Tải về
1 2 3  Trang sau