13:18 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn số: 87/LHH

Công văn về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế họach năm 2021 của các TC-HTV

20/11/2020 Tải về
2 1052/UBND-NC

Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

18/03/2019 Tải về
3 1398-CV/TU

Về việc chỉ đạo Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

11/03/2019 Tải về
4 Số 39- HĐ/BTGTW

Hướng dẫn số 39- HĐ/BTGTW tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

25/08/2017 Tải về
5 Số: 311/LHHVN

Công văn số 318/LHHVN về việc đề nghị tổ chức chủ trì việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

05/06/2017 Tải về
6 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

31/07/2014 Tải về
7 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

05/07/2014 Tải về
8 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

16/06/2014 Tải về
9 Số: 1383/UBND-CN

V/v Tổ chức Hội thi sáng tạo HT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI

07/05/2014 Tải về
10 Số: 385/LHHVN-VP

V/v báo cáo tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

22/05/2014 Tải về
11 Số: 1020/LHHVN-VP

V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2013

31/12/2013 Tải về
12 Số: 926/LHHVN-KHCN

V/v yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2013

22/11/2013 Tải về
13 Số: 215/UBQG

V/v kết quả thăm, làm việc song phương Hoa Kỳ của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

12/09/2013 Tải về
14 Số: 58 /LHH

V/v Nắm số liệu đội ngũ trí thức của tỉnh phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 27/NQ-TW

02/07/2013 Tải về
15 Số: 59/LHH

V/v Báo cáo tình hình đội ngũ trí thức phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện NQ 27/NQ-TW

02/07/2013 Tải về
16 Số: 475/LHHVN-VP

V/v Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013

26/06/2013 Tải về
17 Số: 50 /LHH

V/v Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2013

12/06/2013 Tải về
18 Số: 422/LHHVN-KHCNMT

v/v hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

10/06/2013 Tải về
19 Số: 554/BTĐKT-VP

V/v cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng

26/04/2013 Tải về
20 Số 327/BNV-TCPCP

V/v thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội

19/01/2012 Tải về