08:01 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 46/QĐ-LHH

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

04/06/2020 Tải về
2 10/QĐ-LHH

Quyết định về việc Quy định nhiệm vụ trách nhiệm các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024

18/01/2019 Tải về
3 79/QĐ-BTC

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

23/10/2017 Tải về
4 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

27/05/2016 Tải về
5 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
6 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
7 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
8 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
9 Số: 282/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

09/02/2015 Tải về
10 Số: 1165/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI (2014-2015)

13/06/2014 Tải về
11 Số: 302/QĐ-LHHVN

Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

16/04/2014 Tải về
12 Số: 13/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp và Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

07/03/2014 Tải về
13 Số: 14/2014/QĐ-TTg

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

14/02/2014 Tải về
14 Số: 62/QĐ-LHH

Về việc thành lập Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

11/10/2013 Tải về
15 Số: 69/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
16 Số: 68/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
17 Số: 67/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
18 Số: 66/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
19 Số: 61/QĐ-LHH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Trường sinh học dưỡng sinh tỉnh Quảng Trị

11/07/2013 Tải về
20 Số: 64/QĐ-LHH

V/v Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Trường sinh học dưỡng sinh tỉnh Quảng Trị

11/07/2013 Tải về
1 2  Trang sau