23:05 EDT Thứ bảy, 29/04/2017

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện xã hội

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Số: 55 /TM-LHH

Tham gia viết bài cho “Đặc san Khoa học và Kỹ thuật, số tháng 7/2015”

13/05/2015 Tải về
2 Số: 51/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển xã hội và Tư vấn doanh nghiệp trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

21/04/2015 Tải về
3 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
4 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

09/02/2015 Tải về
5 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

30/07/2014 Tải về
6 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

04/07/2014 Tải về
7 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

15/06/2014 Tải về
8 Số: 385/LHHVN-VP

V/v báo cáo tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

21/05/2014 Tải về
9 Số: 302/QĐ-LHHVN

Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

15/04/2014 Tải về
10 Số: 222/LHHVN-TVPB

Về việc đăng ký kế hoạch Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2015

02/04/2014 Tải về
11 Số: 02/NQ-LHHVN

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI)

31/03/2014 Tải về
12 Số: 13/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp và Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

06/03/2014 Tải về
13 Số: 1020/LHHVN-VP

V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2013

31/12/2013 Tải về
14 Số: 926/LHHVN-KHCN

V/v yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2013

22/11/2013 Tải về
15 Số: 62/QĐ-LHH

Về việc thành lập Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

11/10/2013 Tải về
16 Số: 741/BC-LHHVN

Kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

19/09/2013 Tải về
17 Số: 72/BC-LHH

Tình hình hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

29/07/2013 Tải về
18 Số: 69/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
19 Số: 68/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
20 Số: 67/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
1 2  Trang sau