12:20 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 34/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam" tỉnh Quảng Trị năm 2018

23/03/2018 Tải về
2 79/QĐ-BTC

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

23/10/2017 Tải về
3 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
4 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
5 Số: 311/LHHVN

Công văn số 318/LHHVN về việc đề nghị tổ chức chủ trì việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

05/06/2017 Tải về
6 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
7 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
8 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

31/07/2014 Tải về
9 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

05/07/2014 Tải về
10 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

16/06/2014 Tải về
11 Số: 385/LHHVN-VP

V/v báo cáo tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

22/05/2014 Tải về
12 Số: 302/QĐ-LHHVN

Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

16/04/2014 Tải về
13 Số: 222/LHHVN-TVPB

Về việc đăng ký kế hoạch Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2015

03/04/2014 Tải về
14 Số: 02/NQ-LHHVN

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI)

01/04/2014 Tải về
15 Số: 13/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp và Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

07/03/2014 Tải về
16 Số: 1020/LHHVN-VP

V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2013

31/12/2013 Tải về
17 Số: 926/LHHVN-KHCN

V/v yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2013

22/11/2013 Tải về
18 Số: 62/QĐ-LHH

Về việc thành lập Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

11/10/2013 Tải về
19 Số: 741/BC-LHHVN

Kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

19/09/2013 Tải về
20 Số: 72/BC-LHH

Tình hình hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

29/07/2013 Tải về
1 2  Trang sau