14:08 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn số: 87/LHH

Công văn về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế họach năm 2021 của các TC-HTV

20/11/2020 Tải về
2 46/QĐ-LHH

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

04/06/2020 Tải về
3 10/QĐ-LHH

Quyết định về việc Quy định nhiệm vụ trách nhiệm các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024

18/01/2019 Tải về
4 09/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

18/01/2019 Tải về
5 34/KH-LHH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam" tỉnh Quảng Trị năm 2018

23/03/2018 Tải về
6 79/QĐ-BTC

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

23/10/2017 Tải về
7 45QĐ-LHH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
8 44/QĐ-LHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

19/06/2017 Tải về
9 Số: 21/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
10 Số: 20/QĐ-LHH

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III (2014-2019)

10/02/2015 Tải về
11 Số: /LHH

V/v Chuẩn bị kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội khóa III nhiệm kỳ 2014-2019

31/07/2014 Tải về
12 Số: 46/GM-LHH

Tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 11

05/07/2014 Tải về
13 Số: 43/LHH

V/v Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014

16/06/2014 Tải về
14 Số: 13/QĐ-LHH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp và Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

07/03/2014 Tải về
15 Số: 62/QĐ-LHH

Về việc thành lập Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

11/10/2013 Tải về
16 Số: 72/BC-LHH

Tình hình hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

29/07/2013 Tải về
17 Số: 69/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
18 Số: 68/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
19 Số: 67/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
20 Số: 66/QĐ-LHH

Về việc công nhận đối với Hội thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

22/07/2013 Tải về
1 2  Trang sau