23:07 EDT Thứ bảy, 29/04/2017

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện xã hội

Trang nhất » Tin tức chung » Giới thiệu » Điều lệ

Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Quảng Trị

Thứ tư - 30/03/2016 23:49
Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Quảng Trị
Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

File đính kèm