15:12 ICT Thứ ba, 13/04/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Giới thiệu

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ III(2014-2019)

Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị.