06:05 ICT Thứ bảy, 14/12/2019

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Giới thiệu » Liên hệ

Liên hệ

Thứ năm - 31/03/2016 10:47
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị
204 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3553374 – 0233.3563657 Fax: 0233.3563657
Email: lienhiephoiqt@gmail.com


Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Lân 
Điện thoại: 0913485885 - 0233.3855459

Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Nguyễn Thái Nhân

Điện thoại: 0989442180 - 0233.3526157

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Ông Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 0913485503 - 0233.3553374

Tổng thư ký: Ông Nguyễn Văn Nhiệm
Điện thoại: 0932496300- 0233.3553374

Chánh Văn phòng: Ông Võ Thành Dung
Điện thoại: 0913485484 - 0233.3563657
                                           
    Trưởng Ban Tư vấn, phản biện &GĐXH: Ông Nguyễn Văn Hùng
 Điện thoại: 0913485503
 
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội.  Tải file
tại đây
                                                                  
                
Danh sách các Tổ chức, Hội thành viên và Đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội
Tải file tại đây