20:48 ICT Thứ sáu, 14/05/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Phục vụ Đại hội

Chức danh chủ chốt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội

Thứ ba - 08/10/2019 08:57
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị.
*Đại hội lần thứ nhất (2004-2009) đã bầu 23 ủy viên Ban Chấp hành, 07 ủy viên Ban Thường vụ.
Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị;
Ông Nguyễn Minh Chương, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;
*Đại hội lần thứ hai (2009-2014) đã bầu 33 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ.
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;
Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Nguyễn Hữu Du, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;
*Đại hội lần thứ ba (2014-2019) đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;
Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;
* Tháng 01/2017 ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
(Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)
*Ngày 01/11/2017, Ông Nguyễn Thái Nhân làm Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội;
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch.