23:02 EDT Thứ bảy, 29/04/2017

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện xã hội

Trang nhất » Tin tức chung » Sáng tạo kỹ thuật

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ V (2012-2013)

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ V (2012-2013)

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ V (2012-2013)

Đồng chỉ Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" trao giải nhất cho tác giải và nhóm tác giả

Tổng kết Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ ba, năm 2014

Ngày 13/9/2014, tại Hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ ba, năm 2014 và phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ tư, năm 2015.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI(2014-2015)

Ngày 25/3/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị đã tổ chức hội nghị “Triển khai kế hoạch hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2015”.