17:31 ICT Thứ ba, 19/03/2019

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Thông báo

Chỉ thị V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

Chỉ thị V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII(2018-2019)

Quyết định Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII(2018-2019)

Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Quyết định V/v kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Quyết định V/v kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Thông báo về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ năm 2017

Thông báo về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ năm 2017

Thông báo Về việc Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thông báo Về việc Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

Thông báo đào tạo miễn phí sơ cấp nghề may

Thông báo Đào tạo miễn phí sơ cấp nghề May của Trung tâm Phát triển Xã hội và Tư vấn Doanh nghiệp