14:29 ICT Thứ ba, 07/02/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Thông báo

Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021)

Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021)

Thông báo kết quả tuyển dụng

Kết quả tuyển dụng

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Quyết định về việc công bố giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Chỉ thị V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

Chỉ thị V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

Thông báo về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ năm 2017

Thông báo về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ năm 2017

Thông báo Về việc Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thông báo Về việc Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thông báo đào tạo miễn phí sơ cấp nghề may

Thông báo Đào tạo miễn phí sơ cấp nghề May của Trung tâm Phát triển Xã hội và Tư vấn Doanh nghiệp