07:40 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Thông báo

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022-2023)

Thứ ba - 18/10/2022 15:05
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
 lần thứ X (2022 – 2023)
 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022-2023) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyển chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII (2022 - 2023).

                                                                                                                                             
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022-2023) do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức; Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Các cơ quan phối hợp chính: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Đồng phối hợp thực hiện: các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Lĩnh vực dự thi:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục, đào tạo.

Đối tượng dự thi:
1. Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2018 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
2. Các tổ chức của Việt Nam đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật đó.
Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.
3. Những công trình, đề tài, giải pháp tại các Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên đã đạt giải thì không được tham gia Hội thi này.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:          
1. Có tính mới, sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin, tài liệu nào hoặc đã được áp dụng ở tỉnh Quảng Trị; ưu tiên các giải pháp mới hoàn toàn và chưa được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin, tài liệu nào ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.  
2. Có khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả; ưu tiên cho các giải pháp đã áp dụng thử nghiệm, sản xuất thử tại tỉnh Quảng Trị.          
3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Giải thưởng:
Cơ cấu và tiền thưởng của giải thưởng tối đa như sau:
- 01 Giải nhất, trị giá:                               18.000.000đ/giải
- 03 Giải nhì, mỗi giải trị giá:                   12.000.000đ/giải
- 06 Giải ba, mỗi giải trị giá:                      8.000.000đ/giải
- 12 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:     3.000.000đ/giải
(Mức tiền thưởng có thể cao hơn khi có nguồn hỗ trợ ngoài ngân sách).  
        
Nộp và nhận hồ sơ dự thi: 
- Hồ sơ dự thi được đựng trong bì dán kín, ngoài bìa ghi: “Hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị  lần thứ X (2022-2023)” có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến cơ quan Thường trực Hội thi (gửi kèm các tài liệu dưới dạng file mềm) theo địa chỉ sau đây:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị.
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: 0233.3553.374 -  0233.3563.657. Email: lienhiephoiqt@gmail.com.
- Thời gian nộp hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi ban hành Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2023.
- Tổ chức chấm các giải pháp dự thi: tháng 7/2023.
- Tổng kết và trao giải thưởng: tháng 10 – 12/2023
Các thông tin chi tiết liên quan đến Hội thi được đăng tải tại website Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: qusta.org.vn và Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ Quảng Trị: dostquangtri.gov.vn.
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn