08:07 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tư vấn, phản biện và giám định xã hội » Thông tin Tư vấn phản biện

Toàn cảnh Hội nghị

Tư vấn, phản biện, đồ án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 – 1626)

Chiều ngày 07/11/2023, Hội KHKT và Làm vườn huyện Triệu Phong đã tổ chức hội nghị Tư vấn, phản biện, đồ án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và pháthuy giá trị di tích lịch sử Quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh ChúaNguyễn (1558 – 1626) huyện Triệu Phong. Đồng chí Phan Quang Giải –UVTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch Hội KHKT và Làm vườn huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh tư liệu

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Trị

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm, trăn trở của toàn xã hội. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng nằm trong mối quan tâm của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hai mẹ con voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng) và nhóm nghiên cứu – giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh vật (DN-EBR, Đại học Đà Nẵng) vừa gửi thư khuyến nghị về các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tới Thủ tướng Chính phủ và chính quyền TP. Đà Nẵng.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh quảng trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 13/3/2015, tại văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo cồn cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”

Ngày 10/11/2015, tại hội trường Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.