13:17 EDT Thứ tư, 12/08/2020

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong nước

09 sự kiện tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thứ tư - 07/02/2018 03:10
09 sự kiện tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

09 sự kiện tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 17/2/2017, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).
Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những đóng góp to lớn của giới trí thức Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời đánh giá cao những kết quả và thành tích đã đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước cho Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách của Nhà nước và các đề án, dự án lớn của quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và các nhà khoa học tiếp tục có những đóng góp trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách và nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước.
2. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức - tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh có hệ thống từ trung ương tới địa phương
Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện Đề án đánh giá tình hình hoạt động trong những năm gần đây của 3 Liên hiệp: Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Sau nhiều cuộc khảo sát, làm việc tại các địa phương, hội thảo với các cơ quan chức năng, Báo cáo của Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các hoạt động, đóng góp của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt của Đảng và Nhà nước trong công tác vận động trí thức, có hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3. Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ II
Năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh 118 trí thức KH&CN tiêu biểu hoạt động trong các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc (53 cá nhân ở các hội ngành toàn quốc và 65 cá nhân ở các Liên hiệp Hội KH&KT địa phương), trong đó có 10 trí thức KH&CN tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; có nhiều đóng góp vào sự phát triển đất nước.
Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự tham dự và chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và nhiều đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương.
Sự kiện tôn vinh các trí thức KH&CN tiêu biểu do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo, hăng say, cống hiến của các nhà khoa học, các nhà hoạt động hội trong hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng và góp phần phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà nói chung.
4. Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với MTTQ Viêt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khác đã tới tham dự và trao Sách vàng tại buổi Lễ công bố. Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu KH&CN mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.
5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tại Lô D20 Cầu Giấy, Hà Nội
Sau rất nhiều năm triển khai các thủ tục, Dự án “Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tại Lô D20 Cầu Giấy, Hà Nội đã được phê duyệt theo Quyết định số: 484/QĐ-TTg, ngày 13/4/2017; Dự án này đã được đưa vào Danh mục chương trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ được khởi công vào năm 2018. Sau khi hoàn thành, Trụ sở sẽ trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
6. Kiện toàn bộ máy tổ chức ở Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam
Năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự Văn phòng, các Ban của Cơ quan trung ương. Theo đó, các quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và 5 Ban được ban hành; Ban Tổ chức - Cán bộ được đổi tên thành Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức được đổi tên thành Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức. Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cũng điều động, luân chuyển 7 cán bộ và tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Ban đến năm 2020, bổ nhiệm 02 Phó Tổng Thư ký và trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc và quản lý có hiệu quả các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.
5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tại Lô D20 Cầu Giấy, Hà Nội
Sau rất nhiều năm triển khai các thủ tục, Dự án “Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tại Lô D20 Cầu Giấy, Hà Nội đã được phê duyệt theo Quyết định số: 484/QĐ-TTg, ngày 13/4/2017; Dự án này đã được đưa vào Danh mục chương trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ được khởi công vào năm 2018. Sau khi hoàn thành, Trụ sở sẽ trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
6. Kiện toàn bộ máy tổ chức ở Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam
Năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự Văn phòng, các Ban của Cơ quan trung ương. Theo đó, các quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và 5 Ban được ban hành; Ban Tổ chức - Cán bộ được đổi tên thành Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức được đổi tên thành Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức. Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cũng điều động, luân chuyển 7 cán bộ và tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Ban đến năm 2020, bổ nhiệm 02 Phó Tổng Thư ký và trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.  
Hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc và quản lý có hiệu quả các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.
7. Việt Nam đạt các giải thưởng cao tại Triển lãm sáng tạo quốc tế Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2017
Các công trình đạt giải tại Triển lãm sáng tạo quốc tế tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2017 đều là các công trình đã đạt được giải thưởng cao của Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam do Quỹ VIFOTEC tổ chức.
Triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế năm 2017 (IEYI 2017) đã được tổ chức tại TP. Nagoya, Nhật Bản. Tham gia Triển lãm có 144 công trình sáng tạo của các tác giả trẻ đến 19 tuổi đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã giành 01 huy chương bạc và 01 huy chương đồng của Ban Tổ chức Triển lãm và 05 giải đặc biệt do các nước tham gia trao tặng. Huy chương bạc thuộc về công trình thiết bị định vị bầu trời và tích hợp tri thức phục vụ giáo dục và nghiên cứu thiên văn học 
Huy chương đồng thuộc về công trình Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ Xích đạo Thiên Cầu. Cả 2 công trình đều của các nhóm học sinh đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các công trình: Robot tuần tra cứu hỏa của nhóm học sinh: Đỗ Khánh Dương, Nguyễn Đình Khoa, Đoàn Anh Tú đến từ tỉnh Hải Dương; Máy in chữ nổi dành cho người khiếm thị của nhóm học sinh Đặng Huỳnh Khánh Ly, Nguyễn Thiện Nhân đến từthành phố Đà Nẵng; Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình tivi của nhóm học sinh Phạm Minh Trang, Lê Thị Quỳnh Như đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế; Smarthome cho các gia đình nông thôn Việt Nam của nhóm học sinh Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Đỉnh đến từ tỉnh Quảng Ninh được các đoàn Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan và Ma Cao trao giải đặc biệt.
Hội chợ Triển lãm sáng tạo quốc tế tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, năm 2017 (SIIF2017) với sự tham gia của 632 công trình từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Công trình “Điều khiển tự động và tối ưu năng lượng cho lò gia nhiệt phân xưởng chưng cất dầu thô, nhà máy lọc dầu Dung Quất” của nhóm tác giả thuộc Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã đạt huy chương vàng do Ban tổ chức trao tặng và giải giải đặc biệt của Hội các nhà nghiên cứu khoa học Malaysia. Công trình “Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị đóng mở cửa van khẩu độ lớn phục vụ cho dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng ven biển” của nhóm tác giả thuộc Viện Hợp tác và Phát triển nguồn nước đã đạt giải đặc biệt do Hội khuyến khích sáng tạo và đổi mới Indonesia.
 
8. Phản biện xã hội về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á với trữ lượng trên 550 triệu tấn quặng, có hàm lượng sắt trong quặng cao, là nguồn tài nguyên quý giá, có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, mỏ lại ở độ sâu trên 500m, địa chất công trình phức tạp, nếu khai thác sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, nước mặn xâm nhập. Đây cũng là dự án có nhiều ý kiến trái chiều trong suốt một thời gian tương đối dài.
Sau quá trình khảo sát, phân tích và đánh giá, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các nhà khoa học đã kiến nghị chỉ nên triển khai Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh sau khi những vấn đề về môi trường có được phương án xử lý đảm bảo, các yếu tố về kỹ thuật và công nghệ được khắc phục, vấn đề hiệu quả kinh tế - xã hội được nghiên cứu kỹ lưỡng. Quặng sắt là loại khoáng sản không tái tạo và có cơ hội sử dụng lâu dài, cần cân nhắc kỹ về hiệu quả khai thác và sử dụng quặng sắt của mỏ Thạch Khê.
Kiến nghị của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phân tích, đánh giá nghiêm túc và xem xét kỹ lưỡng về nhiều mặt cả lợi ích trước mắt và lâu dài. Đó là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho dừng dự án.
9. Liên hiệp Hội Việt Nam nhận được Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng “Đơn vị xuất sắc về Hợp tác và Phát triển năm 2017”
Năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã được Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao và trao tặng Bằng khen cho “Phong trào thi đua trong Lĩnh vực Hợp tác và Phát triển” do Ban Đối ngoại Trung ương phát động.  
Hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những kết quả nổi bật như: duy trì tổ chức sự kiện thường niên “Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển” với chủ đề “Tăng cường sự hợp tác vì phát triển bền vững”; công tác vận động viện trợ nước ngoài của các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát triển với 84 khoản viện trợ dự án và phi dự án phi chính phủ nước ngoài có tổng giá trị viện trợ xấp xỉ 11.7 triệu USD và 05 dự án ODA có tổng giá trị 4,9 triệu USD; công quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các khoản viện trợ nước ngoài do tổ chức KH&CN trực thuộc tiếp nhận được quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm túc, việc phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành chặt chẽ trên tinh thần chủ động, tích cực thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta và đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. 

Nguồn tin: vusta.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn