03:14 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong nước

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Thứ năm - 14/04/2016 15:32
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao, trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ, tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị tham dự Đại hội

Đoàn Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị tham dự Đại hội

     Từ ngày 2- 3/6/2015 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với 901 bao gồm đại biểu khách mời, đại biểu chính thức tiêu biểu cho trên 2,8 triệu hội viên trong cả nước về dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, Ngành và các cơ quan Trung ương.   
     Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự gồm có Ông Nguyễn Quân Chính – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch  Liên hiệp các Hội KH&KT làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Nguyễn Hữu Thông – Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT; ông Nguyễn Hữu Du – Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT; bà Lê Thị Hương – Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị, Uỷ viên BTV Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Quảng Trị.
     Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ VII. Theo báo cáo của Đại hội, tính đến hết năm 2014, LHHVN đã có 140 hội thành viên, trong đó có 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố và 77 hội ngành toàn quốc. Các tổ chức của Liên hiệp Hội đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. LHHVN đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân...Đặc biệt là tổ chức chính trị xã hội, trong những năm qua LHHVN đã làm tốt nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ tri thức hoạt động trong hệ thống LHHVN.  Đồng thời, Liên hiệp Hội đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước, tổ chức các hội nghị chuyên đề, diễn đàn khoa học về tình hình biển Đông, tình hình Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống. Bên cạnh đó nhiệm kỳ qua, LHHVN cũng đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHHVN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tiếp tục tạo ra những định hướng quan trọng đến tổ chức và các hoạt động của LHHVN và các hội thành viên.
     Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về các lĩnh vực hoạt động của LHHVN và thống nhất đánh giá LHHVN đã trở thành một tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW với nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước.
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, LHHVN cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp anh chị em trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc; quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với trí thức; giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức. Đồng thời,  Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của LHHVN trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết để đến năm 2020, LHHVN  thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo Tổ quốc.  
     Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội và bầu Hội đồng Trung ương khóa VII  bao gồm 173 Ủy viên Hội đồng Trung ương, 9 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra, 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 5 Thường trực Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2015- 2020. GS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Các Ủy viên Hội đồng Trung ương LHH VN chụp ảnh lưu niệm
Các Ủy viên Hội đồng Trung ương LHH VN chụp ảnh lưu niệm
     Với việc vạch ra phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo của Liên hiệp hội là tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo,…  tiếp tục phát huy vai trò, vị trí  là tổ chức chính trị - xã hội trong việc học tập, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội; nâng cao năng lực, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp cho các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc triển khai các hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các điển hình, mô hình tốt; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống, tăng cường và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế,… Đại hội đại biểu toàn quốc liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII thực sự đã mở ra một bước ngoặc mới trong việc  xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh góp phần quyết định vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Hương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn