03:45 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong nước

Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững”.

Thứ năm - 31/03/2016 09:52
Buổi tọa đàm là nơi để đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh gặp gỡ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ về vai trò của khoa học và công nghệ, động viên các cán bộ khoa học tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo góp phần xây dựng và phát triển KH&CN, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ KH&CN cũng như vai trò của Liên hiệp Hội Lâm Đồng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững”.

Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững”.

Phát biểu tại tọa đàm các nhà khoa học đã đề nghị lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm hơn, đầu tư hơn nữa cho sự phát triển KH&CN của địa phương như nghiên cứu đề xuất các mô hình tăng trưởng nhằm đáp ứng yêu cầu mở cửa thị trường xuất khẩu; triệt giảm thuế nhiều mặt hàng nông sản từ nước ngoài; tiếp tục nghiên cứu và phát triển cây Sâm Ngọc Linh…
Đồng chí Trần Ngọc Liêm cũng đã nhấn mạnh rằng, Ngày KH&CN Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh đội ngũ những người làm công tác KH&CN mà còn là cơ hội để chính họ trình diễn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về khoa học và công nghệ, quan tâm đầu tư ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, đồng thời động viên, khích lệ và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên thế hệ tương lai của nền KH&CN nước nhà. Tại buổi tọa đàm đồng chí cũng đã đề nghị Ngành KH&CN của tỉnh cần triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt là doanh nghiệp về vai trò của khoa học và công nghệ là động lực cho phát triển và tăng trưởng kinh tế.
2. Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng đặt hàng để phát huy sức sáng tạo của cộng đồng, nghiên cứu ứng dụng để tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng của tỉnh; Ứng dụng các kỹ thuật hiện đại của công nghệ sinh học: nuôi cấy mô, công nghệ tế bào, công nghệ gen, công nghệ vi sinh… trong việc chọn tạo và nhân giống cây trồng, vật nuôi.
3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng…Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ tỉnh đến cơ sở. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; có chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, tài năng của họ. Tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội trong các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện xã hội.
4. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, hỗ trợ khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa khoa học và công nghệ bằng mô hình gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Hỗ trợ một số doanh nghiệp hình thành các đơn vị nghiên cứu và triển khai phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp thuộc một số lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh”
Trước đó, ngày 15/5/2015, Thường trực liên hiệp Hội Lâm Đồng cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình trí thức KH&CN có hoàn cảnh khó khăn, những người có sự cống hiến to lớn cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển KH&CN của tỉnh nhà. Liên hiệp Hội đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Năng Nhượng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Sư phạm Đà Lạt; Đồng chí Phạm Quang Trung – Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học tỉnh, riêng đồng chí Nguyễn Văn Uyển – Nguyên Chủ nhiệm Chương trình Khoai tây cấy mô Đà Lạt đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh nên chưa thể đến thăm.
 
Nguồn: vusta.vn

Những tin mới hơn