08:36 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong nước

Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Thứ tư - 07/10/2020 08:41
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn khoa học “Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước”. Hơn 200 trí thức là các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia của nhiều ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức thanh niên, phụ nữ, khoa học và công nghệ ở Việt Nam tham dự.
Toàn cảnh diễn đàn

Toàn cảnh diễn đàn

   Tại diễn đàn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bùi Nhật Quang cho biết: Các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ trí thức, để giới trí thức có thể đóng góp tốt hơn cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Thực tế hiện nay, đội ngũ trí thức Việt Nam đang tăng nhanh về cả số lượng và chất lượng, với tính năng động, sáng tạo ngày càng thể hiện rõ trong sự phát triển đi lên của đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của đất nước, sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế. Việt Nam đang thiếu các nhà lãnh đạo quản lý tầm cỡ, các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học thực sự tâm huyết với nghề, các công chức trong bộ máy chính quyền, các cấp tinh thông nghề nghiệp và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về đạo đức công cụ. Cơ chế, chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ trí thức còn dàn trải, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm... Cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ và thu hút nhân tài của Việt Nam còn nhiều hạn chế và bất cập. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mong muốn các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, trí thức đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương cùng tập trung trao đổi, chia sẻ ý kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp tới đội ngũ trí thức cụ thể như: Nội hàm của khái niệm trí thức, thực trạng đội ngũ trí thức và đóng góp của trí thức vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay; đánh giá về Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức; về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW; trí thức Việt Nam mong muốn gì từ Đảng, Nhà nước và đang gặp những thách thức gì trong việc phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình phát triển đất nước; trong giai đoạn tới, cần thực hiện những giải pháp nào để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu mới của thời đại, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng nhau chia sẻ thông tin, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển của đất nước; tập trung trao đổi ý kiến về chế độ đãi ngộ, trọng dụng, những khó khăn thách thức trong phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030./.


Nguồn tin: www.vusta.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn