02:34 ICT Thứ ba, 19/01/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Thứ năm - 17/10/2019 14:54
Sáng 17.10.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh để duyệt Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kì 2019 - 2024. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Trần Ngọc Lân đã báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kì 2019 - 2024. Theo đó, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm nhiệm kì 2014 - 2019; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2019 - 2024 phù hợp với tình hình mới; kiện toàn tổ chức ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp Hội (LHH) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Ban chấp hành LHH chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ đại hội, thực hiện đúng quy trình thủ tục, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Số lượng đại biểu tham dự đại hội dự kiến 198 người. Nhân sự Ban Thường trực LHH nhiệm kì 2019 - 2014 dự kiến 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

 

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến 2 buổi vào chiều 20.12.2019 đến sáng 21/12/2019. Thường trực LHH đã phân công cụ thể nhiệm vụ của các ban, thành viên tổ chức phục vụ đại hội, lập hồ sơ đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và chương trình đại hội báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Ý kiến góp ý của các ủy viên thường vụ tỉnh ủy tập trung vào các vấn đề như: Cần có chủ đề đại hội. Nội dung văn kiện cần gọn lại, cô đọng hơn, bố cục cân đối giữa các phần, đi vào trọng tâm, trọng điểm các vấn đề quan trọng, nên đánh giá sâu hơn về thực hiện các nhiệm vụ chính của LHH.

 

Về phần phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kì mới cần chọn nhiệm vụ chính để xây dựng nội dung cụ thể, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong tình hình mới, xây dựng đầy đủ hơn nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức trên lĩnh vực KH&CN, nâng cao chất lượng hội viên, làm tốt vai trò thành viên của UBMTTQVN tỉnh. 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cho rằng, công tác chuẩn bị đại hội của LHH là đúng hướng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa nên đề nghị Ban Thường trực LHH cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý để có báo cáo hoàn chỉnh trình đại hội. Báo cáo phải đánh giá thực chất tình hình hoạt động của LHH tỉnh trong nhiệm kì qua, phân tích được nguyên nhân kết quả và hạn chế để đề ra những nhiệm vụ thiết thực hơn. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, nhiệm vụ của LHH tỉnh trong nhiệm kì mới là phải đi trước một bước thực hiện các chủ trương của Đảng, dự báo được những định hướng trong thời gian tới về phát huy vai trò của KH&CN cộng với tinh thần dân tộc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. LHH tỉnh phải bám sát quan điểm chung để xem xét chủ đề đại hội.

 

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, LHH tỉnh cần phát triển toàn diện, trong đó chú trọng nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Vai trò của LHH trong thời kì tới là chủ động tham mưu về lĩnh vực KH&CN. Trên cơ sở xác định trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh để đề xuất đưa vào công nghệ gì vào triển khai thực hiện các dự án thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của tỉnh nhưng giảm đến mức thấp nhất sự tác động môi trường. LHH phải nắm bắt rõ và phản biện tốt vấn đề như: Phát triển kinh tế biển trong tổng thể phát triển Khu Kinh tế Đông Nam; ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất trên địa bàn tỉnh như thế nào cho có hiệu quả cao nhất, tạo sự liên kết sản phẩm hàng hóa chứ không phải dừng lại ở các mô hình... Muốn làm được các điều này, LHH tỉnh phải chú trọng phát triển hội viên có chất lượng tốt, có nhiều hoạt động cống hiến mang lại kết quả cao trong thực tiễn; LHH nên lựa chọn và tập hợp các hội viên từ tập đoàn, công ty đang và sẽ hoạt động trên địa bàn tỉnh, các hội viên phải thực sự tiêu biểu.

 

Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề xuất của Ban Thường vụ LHH và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn để LHH thực hiện đúng quy trình. Về nội dung bức trướng, đề nghị LHH tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất lại, nên ghi nội dung là: “Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ xây dựng quê hương Quảng Trị văn minh, giàu đẹp”.

 

Về kinh phí phục vụ đại hội, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh cấp đủ để tổ chức. Thành phần đại hội nên tính toán lại, cân đối giữa đại biểu chính thức và đại biểu khách mời sao cho hợp lí và cần tập trung cho hội viên.

 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn