19:35 EST Thứ năm, 21/01/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Đại Hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị

Thứ ba - 05/03/2019 02:21
Trong không khí cả nước đón chào xuân Kỷ hợi 2019, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Vĩnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Thái Nhân, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Khoa học Kinh tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Hội viên. Thường trực Tỉnh hội đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể địa phương và của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để chỉ đạo các chi hội và hội viên tích cực học tập, nắm bắt cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế - xã hội nói chung, khoa học kinh tế nói riêng. Khai thác tích cực, có hiệu quả thông tin kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh để học tập, năm bắt thực chất, nghiên cứu có hiệu quả. Thông qua các hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đóng góp vào việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức, klhoa học và công nghệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023,  Hội Khoa học Kinh tế tỉnh xác định tiếp tục củng cố sắp xếp lại mô hình các tổ chức chi hội trực thuộc một cách hợp lý, chú trọng phát triển hội viên có chất lượng. Mở rộng các hoạt động của Hội và các chi Hội tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội ở các lĩnh vực chuyên ngành, địa phương, đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng cao, tăng cường năng lực chuyên nghiệp, phối hợp, kết nối nghiên cứu khoa học trong Hội, ngoài Hội, Trung ương, địa phương, cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng...nhằm phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức của Hội, góp phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đ/c Nguyễn Thái Nhân, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại Hội, ông Nguyễn Thái Nhân, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội đã đánh giá cao những thành quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh đến những hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới trong đó có sự phân công, phối hợp hoạt động giữa Hội và Liên hiệp Hội.

Đồng chí Võ Duy Chất, nguyên PBT Thường trực Tỉnh ủy, Hội viên Hội Khoa học Kinh tế phát biểu tham luận tại Đại hội
Đại Hội đã bầu Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 đồng chí, ông Nguyễn Huy, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tác giả bài viết: Võ Thành Dung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn