08:56 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật về Đo lường chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 23/11/2022 15:09
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Hội Khoa học Kỹ thuật về Đo lường chất lượng và Bảo bệ người tiêu dùng Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Lân – TUV, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; đồng chí Lê Tiến Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đồng chí Ủy viên BCH Hội KHKT về Đo lường chất lượng và Bảo bệ người tiêu dùng Quảng Trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng,  Chủ tịch Hội ĐL, CL&BVNTD tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội ĐL, CL&BVNTD tỉnh phát biểu tại Đại hội

Hội KHKT về Đo lường chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng (ĐL,CL&BVNTD) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 287/QĐ-UBND, ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Hội KHKT về ĐL,CL&BVNTD tỉnh đã chủ động bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai các hoạt động đi vào nề nếp và đáp ứng yêu cầu cơ bản theo kế hoạch, đạt được một số kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, bộ máy; Phối hợp, tuyên truyền đa dạng các lĩnh vực: vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và trang bị cho người tiêu dùng kiến thức về an toàn thực phẩm; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tập huấn; Hoạt động tư vấn, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; Hoạt động khảo sát, giám sát hàng hóa và dịch vụ…Các hoạt động của Hội đã nhận được sự đánh giá cao của các Sở, Ban, ngành và sự ghi nhận của người tiêu dùng, thiết thực giúp người tiêu dùng nhận thức được vai trò của mình đối với việc mua sắm hàng hóa.

Đại hội đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, những bất cập trong vấn đề tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò, vị thế của hội. Từ đó, Ban Chấp hành Hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022- 2027, đó là: Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng nhằm góp phần xây dựng ý thức, tác phong lành mạnh về tiêu dùng trong cộng đồng; Nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của Hội viên làm cơ sở cho công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng có hiệu quả, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước…
Ban Chấp hành Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội đã thống nhất đổi tên Hội KHKT Đo lường chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng thành Hội Bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời thông qua Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 ủy viên, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Tác giả bài viết: Lê Vĩnh Phúc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn