18:22 EST Thứ năm, 21/01/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ chính trị

Thứ sáu - 26/04/2019 04:33
Chiều 25/4/2019, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Liên hiệp hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo một số Hội thành viên LHH Quảng Trị. Ông Phan Tùng Mậu, Phó bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch LHH Việt Nam và Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ, Chủ tịch Liên hiệp hội Quảng Trị chủ trì Hội nghị.

Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, cụ thể là kết quả tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên, những đóng góp của trí thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội và các hội thành viên, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.
Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội Quảng Trị và các Tổ chức- Hội thành viên đã được củng cố, kiện toàn và phát triển. Liên hiệp Hội hiện có 39 thành viên 916 hội chuyên ngành, 7 hội địa phương và 13 tổ chức thành viên và 03 đơn vị trực thuộc). Tổng số hội viên khoa học kỹ thuật trên 11.000 người trong đó trên 8.200 người có trình độ đại học trở lên.

Từ năm 2011-2018 Liên hiệp Hội đã tập hợp nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, khoa học, công nghệ tổ chức tư vân, phản biện và giám định xã hội trên 50 dự án, đề án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các ngành, địa phương và 30 đề án Qui hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh...Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội luôn đảm bảo tính khách quan, tính độc lập.

Các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội cũng được chú trọng phát triển. Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp Hội đã tổ chức 25 lớp với hơn 800 lượt học viên được tập huấn với nhiều nội dung...các tổ chức – hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội cũng đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên và cộng đồng. Hoạt động Hội thi, giải thưởng sáng tạo được tổ chức thực hiện theo định kỳ, từ năm 2011 đến 2018 Liên hiệp hội đã tổ chức 4 Hội thi sáng tạo (2 năm/lần) với sự tham gia hơn 200 đề tài, giải pháp. Ngoài ra các hoạt động khác như nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học và kỹ thuật, đối ngoại hợp tác quốc tế cũng được chú trong thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội cũng như đóp góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Tùng Mậu đã đánh giá tốt những kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Liên hiệp Hội Quảng Trị. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Liên hiệp Hội Quảng Trị cần tập trung nhiều hơn nữa vào các vấn đề như xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội phù hợp với điều kiện của địa phương, đầu tư tốt hơn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Liên hiệp Hội nhằm xây dựng Liên hiệp Hội Quảng Trị ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tác giả bài viết: XH

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn