07:02 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Hội nghị tham gia tư vấn, phản biện Đề án chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ tư - 16/11/2022 15:54
Chiều ngày 14/11/2022, Hội Khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị tham gia tư vấn, phản biện Đề án chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phan Quang Giải - UVBTVHU - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện và đồng chí Trương Quang Hùng - Phó Chủ tịch Thường thực Hội Khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phan Quang Giải - UVBTVHU - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng chí Phan Quang Giải - UVBTVHU - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Theo đơn vị chủ trì soạn thảo Dự thảo Đề án chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình bày thì Dự thảo Đề án gồm có bốn phần: Phần một là thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông, chuyển đổi số; Phần hai là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2030; Phần ba là tổ chức thực hiện; Phần bốn là danh mục các dự án trọng tâm cần triển khai. Theo đó, mục tiêu triển khai chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; phát triển mạnh kinh tế số và xã hội số; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, Triệu Phong cơ bản hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVII) “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, bổ sung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó đề nghị đánh giá sát đúng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng thông tin, các hệ thống nền tảng và cơ sở dữ liệu; về tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các lĩnh vực; nhân lực công nghệ thông tin; an ninh, an toàn thông tin;… Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần có tính khả thi, nhất là về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan Nhà nước; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số;… Đề nghị xác định lộ trình và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Quang Giải - UVBTVHU - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật và Làm vườn huyện nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế và nhu cầu tất yếu của thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0, được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, là mục tiêu và động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý để báo cáo UBND huyện xem xét quyết định, nhất là các vấn đề đặt ra về tạo nền tảng chuyển đổi số, nâng cao nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp; về nhiệm vụ phát triển kinh tế số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải và logistics, tài chính – ngân hàng và du lịch; phát triển xã hội số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá;…

Tác giả bài viết: Hội KHKT và LV huyện Triệu Phong

Nguồn tin: Hội KHKT và LV huyện Triệu Phong

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn