20:45 ICT Thứ bảy, 25/06/2022

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế họach, nhiệm vụ năm 2021

Thứ sáu - 22/01/2021 14:44
Thực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị; Chương trình hoạt động của Liên hiệp Hội và các Tổ chức – Hội thành viên năm 2020. Ngày 21/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Ngọc Lân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thái Nhân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh. Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các Tổ chức – Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội; Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN đến dự và đưa tin.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, trong năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức thành viên, tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới. Hiện nay, hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Trị gồm 38 thành viên bao gồm: 18 Hội chuyên ngành, 7 Hội địa phương, 13 Tổ chức thành viên và 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số Hội viên KH&KT trên 11.000 người, trong đó có trên 8.200 người có trình độ đại học trở lên.

Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt kéo dài ở miền Trung ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của Sở KH&CN, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội và các Tổ chức - Hội thành viên, Liên hiệp Hội tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định và hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi mới hình thức hoạt động, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy Liên hiệp Hội và các Tổ chức – Hội thành viên.

2. Tổ chức, triển khai và đổi mới có hiệu quả công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, cộng đồng, bảo vệ môi trường do UBND tỉnh giao năm 2021 (dự kiến 03-04 chương trình/đề án/dự án). Xây dựng mạng lưới các chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Chủ trì, phối hợp với một số ngành liên quan, các Tổ chức - Hội thành viên, các chuyên gia, tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển trên địa bàn tỉnh (dự kiến 03 hội thảo).

4. Triển khai kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021); tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm thi; tham mưu về Quyết định công nhận giải thưởng, tham mưu về kinh phí Hội thi; Tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi.

Tại Hội nghị này, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong công tác năm 2020, góp phần phát triển Liên hiệp Hội. Đồng thời, đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen có 02 tập thể và 03 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã biểu dương các thành tích mà Liên hiệp Hội và các Tổ chức – Hội thành viên đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2021 để tiếp tục hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024./.
 
Đồng chí Trần Ngọc Lân, Tỉnh ủy viên, Giấm đốc sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp các Hôi KH&KT Quảng Trị trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
 


 


Tác giả bài viết: Lê Vĩnh Phúc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn