18:10 EST Thứ năm, 21/01/2021

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Những nổ lực trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập

Thứ tư - 02/01/2019 20:46
Trong năm 2018, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...
Dòng họ Lê Bá, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong luôn chú trọng chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

Dòng họ Lê Bá, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong luôn chú trọng chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

Năm 2018 là năm thứ 3 Hội Khuyến học tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng năm qua, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội, hội viên khuyến học trong toàn tỉnh đã nỗ lực, năng động, sáng tạo để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp các em học sinh, sinh viên yên tâm đến trường; nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài và cải thiện đời sống kinh tế, xã hội của người dân.
 
Trong năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh kiện toàn, củng cố tổ chức hội để phục vụ việc xây dựng một xã hội học tập vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 3.433 tổ chức hội, trong đó, có 152 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, 1.104 Chi hội Khuyến học thôn, bản, khu phố, 2.172 Ban Khuyến học với tổng số 176.072 hội viên (tăng 825 hội viên so với năm 2017, chiếm tỷ lệ 28,23% tổng dân số). Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội để làm tốt nhiệm vụ nòng cốt trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm qua, tổ chức hội xếp loại tốt chiếm 62,5%; khá chiếm 34,21; trung bình chiếm 3,29% và không có tổ chức hội yếu kém. Các Chi hội Khuyến học, Ban Khuyến học ở cấp cơ sở đều có sự chuyển biến về chất lượng.
 
Toàn tỉnh có 1.097 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), trong đó: TTHTCĐ cấp xã là 141/141, đạt tỉ lệ 100%; 768 TTHTCĐ thôn bản; 101 TTHTCĐ có tủ sách riêng, có 282 cán bộ quản lý, 66 giáo viên biệt phái, 60 cộng tác viên làm việc tại các TTHTCĐ. Hằng năm UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động cho mỗi TTHTCĐ từ 50 - 60 triệu đồng. Tính đến tháng 11/ 2018, các TTHTCĐ đã mở được 587 lớp tập huấn với 22.458 lượt người tham gia học tập. Hoạt động của các TTHTCĐ đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 
Trong năm 2018, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức phát động, đăng ký, đồng thời tiến hành kiểm tra, xếp loại, công nhận các mô hình học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp, tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng các mô hình học tập luôn được chú trọng, toàn tỉnh có 67.856/103.679 gia đình đạt đầy đủ tiêu chí “Gia đình học tập” đạt tỉ lệ 42.9%; 915/1.205 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập” chiếm tỉ lệ 42,38%; 866/1.127 cộng đồng đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập” đạt tỉ lệ 54,39%; 473/819 đơn vị đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, chiếm tỉ lệ 57,75%. Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã được đánh giá cao khi toàn tỉnh có 51 cộng đồng được đánh giá đạt 15 tiêu chí, 28 cộng đồng đạt từ 11 đến 14 tiêu chí, chỉ có duy nhất 1 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành công văn số 57, đồng thời chỉ đạo các cấp hội triển khai, tổ chức thực hiện nhân rộng các mô hình học tập và chọn 4 huyện để tập trung chỉ đạo gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa; cùng các cấp hội cơ sở tích cực mở rộng và nâng cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các đối tượng không học trong nhà trường chính quy; đẩy mạnh công tác chăm lo việc học tập thường xuyên cho người lớn tuổi.
 
Để chăm lo tốt hơn cho công tác khuyến học, khuyến tài, năm 2018, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động được trên 34,1 tỉ đồng, trong đó Hội Khuyến học tỉnh huy động trên 7,7 tỉ đồng. Từ số tiền này, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội cơ sở tổ chức trao các loại học bổng, khen thưởng, đỡ đầu dài hạn, tặng xe đạp, hỗ trợ, tặng quà, xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho 51.752 đối tượng. Đồng thời, xây dựng được được 19 loại học bổng thường niên; tổ chức tốt các học bổng theo chỉ định của nhà tài trợ, thực hiện các chương trình có quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên.
 
Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2019, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát sự chỉ đạo của các cấp trên và 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học đề ra tại nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án 89, Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch số 642, 880, 3012 của UBND tỉnh Quảng Trị kèm theo bộ tiêu chí. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện, hiệu quả về các mô hình học tập và đánh giá xếp loại công nhận các danh hiệu theo Quyết định số 448 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 3012 của UBND tỉnh. Đồng thời chúng tôi sẽ liên kết, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị phát động, triển khai, kiểm tra công nhận các mô hình học tập theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh và mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã” gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố (làng) văn hóa, đơn vị văn hóa; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh học tập vững mạnh.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn