03:53 EST Thứ năm, 13/12/2018

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo trong tình hình mới

Thứ tư - 18/10/2017 03:18
Tỉnh Quảng Trị có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có bờ biển dài 75 km và đảo Cồn Cỏ nằm ở vị trí trọng yếu, cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc Bộ. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Do vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là hết sức cấp thiết và rất quan trọng.
Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận cờ chủ quyền quần đảo Trường Sa

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận cờ chủ quyền quần đảo Trường Sa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện. Nhờ đó, nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt; xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển, đảo; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các vùng biển, đảo và trong toàn tỉnh.
 
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị (khóa XV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới” và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan đến biển, đảo; các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều nội dung, hình thức phong phú.
 
Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch công tác hàng năm, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn những năm qua tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó đi sâu vào các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến vấn đề biển, đảo.
Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền, vai trò của biển, đảo, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam. Qua đó, làm cho các hoạt động hướng về biển, đảo có ý nghĩa sâu rộng, hiệu quả và thiết thực. Nhờ vậy, nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt; xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển, đảo; đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các vùng biển, đảo và trong toàn tỉnh.
 
Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, môi trường biển, như những vụ việc Trung Quốc gây hấn, đòi yêu sách trên Biển Đông, hạ đặt trái phép giàn khoan HD- 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Công ty Formosa - Hà Tĩnh gây ra, các cơ quan tuyên truyền biển, đảo đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin kịp thời để dư luận đồng tình, hiểu rõ bản chất sự việc; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, kích động chia rẽ, gây rối, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, gợi mở hướng đi, mô hình trong phát triển kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ an ninh vùng biển và hải đảo; phối hợp, lồng ghép các buổi sinh hoạt, họp dân để tuyên truyền về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, du lịch biển, đảo. Nội dung tuyên truyền chú trọng vào phổ biến các ngành nghề khai thác, đánh bắt xa bờ và dịch vụ, hậu cần nghề cá, công tác cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền biển, đảo trong các trường học, trong đoàn viên thanh niên; thông qua học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo thời sự, chuyên đề về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tình hình Biển Đông, Luật Biển Việt Nam...; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức các phong trào thiết thực hướng về biển, đảo như hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”,“Vì Trường Sa thân yêu”.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú như thông qua hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, phát hành tài liệu tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, kinh nghiệm quý về phát triển kinh tế biển, đảo trong các tập sách “Hoa đời thường”, “Làm theo lời Bác” hàng năm và “Tài liệu sinh hoạt chi bộ” hàng tháng.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 tổ chức tuyên truyền biển, đảo; mở nhiều lớp tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ và ngư dân ở 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong với những nội dung thiết thực như vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến vấn đề biển, đảo; quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế về biển cho ngư dân, những người lao động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo... tổ chức biên soạn, phát hành nhiều tập sách, cung cấp hàng nghìn tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về pháp luật quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh.
 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề biển, đảo được thể hiện đậm nét qua hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm tìm hiểu về chủ đề biển, đảo như: Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”; tuyên truyền biển, đảo quê hương trong thanh, thiếu niên toàn tỉnh; trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” với 176 bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thu hút hơn 4.500 lượt khách trong và ngoài nước tìm hiểu.
 
Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền bằng panô, áp phích, thông tin cổ động bằng xe lưu động tuyên truyền về biển, đảo, cổ vũ, động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, tạp chí Cửa Việt, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể đã đăng tải, sản xuất, phát sóng hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền về biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Các bài, ảnh về biển, đảo được đăng tải trên các kênh thông tin đã tập trung tuyên truyền từng việc, đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả. Ngoài tuyên truyền ở địa bàn tỉnh, báo, đài còn chọn lọc chuyển tải các tin, bài, phóng sự đăng phát trên các báo, đài Trung ương. Qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xử lý các vấn đề trên Biển Đông, góp phần động viên ngư dân yên tâm bám biển, khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.
 
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực hưởng ứng các phong trào hướng về biển, đảo với những việc làm thiết thực và hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân. Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền biển, đảo, hơn lúc nào hết, chúng ta cần khơi dậy nguồn sức mạnh của nhiều thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc để vươn ra biển lớn, khai thác và phát huy tiềm năng biển đảo.
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, nội dung và hình thức tuyên truyền đổi mới phù hợp với từng đối tượng và từng thời điểm; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương, tuyên truyền sâu rộng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”; tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hướng đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn