08:04 EDT Chủ nhật, 14/08/2022

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tin trong tỉnh

Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021)

Chủ nhật - 21/03/2021 21:52
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BTCHT ngày 23/11/2020 về triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021), từ ngày 15 - 19 tháng 3 năm 2021, Ban Tổ chức Hội thi đã trực tiếp làm việc tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đoàn làm việc với Huyện Cam Lộ

Đoàn làm việc với Huyện Cam Lộ

Tại các buổi làm việc, Ban Tổ chức Hội thi đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các hoạt động về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như đề xuất một số ý kiến để Hội thi đạt kết quả cao nhất. Nhìn chung, các đơn vị đã làm khá tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về thể lệ Hội thi; tổ chức phát động, khích lệ cán bộ CNV, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia Hội thi; một số đơn vị hiện nay đã có các giải pháp,đề tài để sẵn sàng đăng ký tham gia. Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác triển khai Hội thi vẫn còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến về Hội thi chưa sâu rộng vì vậy các cá nhân, tổ chức vẫn chưa nắm bắt được thể lệ và cách thức để tham gia Hội thi.

Để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX đạt được kết quả cao, Ban Tổ chức Hội thi đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các đơn vị để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai Hội thi. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động tham gia Hội thi, phối hợp, chỉ đạo và triển khai kế hoạch sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và người lao động để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện tốt nhất cho tác giả, đồng tác giả các giải pháp của đơn vị mình tham gia Hội thi đạt kết quả cao.

- Phấn đấu các ngành: Công Thương, Giáo dục – Đào tạo, Khoa học – Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Giao thông tham gia tối thiểu từ 8 – 10 đề tài, giải pháp dự thi/ngành; Mỗi địa phương cấp huyện có tối thiểu từ  3 – 5 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi.

- Hiện nay, Ban Tổ chức Hội thi đã đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến Hội thi như: Quyết định, Thể lệ, Biểu mẫu, Hướng dẫn thuyết minh giải pháp…tại địa chỉ Website Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: qusta.org.vn và Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị: dostquangtri.gov.vn(Chuyên mục Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX).

Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục có văn bản đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hổ trợ các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thi đảm bảo số lượng và chất lượng.
Một số hình ảnh làm việc tại các đơn vị

 


Tác giả bài viết: Lê Vĩnh Phúc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn