23:05 EDT Thứ bảy, 29/04/2017

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện xã hội

Trang nhất » Tin tức chung » Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh quảng trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 13/3/2015, tại văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo cồn cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”

Ngày 10/11/2015, tại hội trường Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.