14:01 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ảnh tư liệu

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Trị

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm, trăn trở của toàn xã hội. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng nằm trong mối quan tâm của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quá trình xây dựng hiệu quả tác phẩm báo chí với loại hình điều tra

Quá trình xây dựng hiệu quả tác phẩm báo chí với loại hình điều tra

Không phải người ta cố tình làm mình khổ sở khi đi công tác để có tác phẩm hay. Nhưng cần hiểu rằng, nếu chấp nhận khổ được thì ta sẽ hiểu vấn đề, xúc cảm vấn đề, chia sẻ cảm thông với vấn đề/con người/vụ việc đó hơn, đặc biệt là vấn đề xâm hại thiên nhiên, động vật hoang dã. Và cảm xúc đó sẽ được lan truyền đến độc giả. Chưa kể, sự công phu bao giờ cũng đi kèm kết quả là có nhiều tài liệu. Trong điều tra, một trong cái quý báu nhất, cái sống còn là tài liệu.

Hội thảo Tư vấn, phản biện và GĐXH "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020"

Tăng cường hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị là hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPBGĐXH). Hoạt động TVPBGĐXH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập khách quan, là sự thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ đóng góp trí tuệ nhằm đánh giá, phân tích các chính sách, chương trình, dự án, đề án… nhằm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có thêm căn cứ, cơ sở để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VUSTA khảo sát tư vấn, phản biện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê

VUSTA khảo sát tư vấn, phản biện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) vừa ban hành kế hoạch khảo sát, tư vấn, phản biện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) từ ngày 18/6.

Hai mẹ con voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng) và nhóm nghiên cứu – giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh vật (DN-EBR, Đại học Đà Nẵng) vừa gửi thư khuyến nghị về các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tới Thủ tướng Chính phủ và chính quyền TP. Đà Nẵng.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh quảng trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 13/3/2015, tại văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo cồn cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”

Ngày 10/11/2015, tại hội trường Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.