Quyết định và Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021)

Xem file tại đây