Thông báo đào tạo miễn phí sơ cấp nghề may

Thông báo Đào tạo miễn phí sơ cấp nghề May của Trung tâm Phát triển Xã hội và Tư vấn Doanh nghiệp
Tải file tại đây