Thông tin Cuộc thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thông báo về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021) gọi tắt là Hội thi, được tổ chức nhằm đưa ra các ý tưởng mới có tính thực tiển, sáng tạo cao, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyển chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI (2020 – 2021).

 Đối tượng và lĩnh vực dự thi:

Đối tượng:

- Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế – xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

- Các tổ chức của Việt Nam đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật đó.

Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

- Những công trình, đề tài, giải pháp tại các Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên đã đạt giải thì không được tham gia Hội thi này.

Lĩnh vực dự thi:

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

-  Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

-  Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải;

-  Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

-  Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới;

- Y dược;

- Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Hồ sơ và thời hạn đăng ký

Hồ sơ dự thi (02 bộ đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chử 14, font chữ Times New Roman) bao gồm:

– Bản đăng ký (Biểu mẫu);

– Bản thuyết minh (Biểu mẫu);

Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị (địa chỉ: Tầng 5, 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị).

Điện thoại: 0233.355337 –  0233.3563657

Email: lienhiephoiqt@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 30/6/2021.