Loading...

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Ngày tạo: 11/06/2024 08:35:21 | Lượt xem: 51

Khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233-3553374; 0233-3563657;

Fax: 0233-3563657

Email:lienhiephoiqt@gmail.com

Website: www.qusta.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Trần Ngọc Lân

Chủ tịch

0913.485.885 0233.3855.459 langiolinh@gmail.com

2

Nguyễn Thái Nhân

Phó Chủ tịch Thường trực

0989.442.180 0233.3562.157 nhan06khcn@yahoo.com

3

Võ Thái Phong

Phó Chủ tịch

0914.222.515 0233.3577.868 vothaiphong@tinhuyquangtri.vn

4

Lê Quốc Hải

Phó Chủ tịch

0948.555.079 0233.6500.959 hailq79@gmail.com

5

Võ Thành Dung

TTK-CVP

0913.485.484 0233.3563.657 thanhdung1271@gmail.com

Tin khác