Loading...

Văn bản mới

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
141/KH-UBND 16/06/2023 Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023
15/KH-SKHCN 02/10/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
4268/QĐ-UBND 16/12/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị