Loading...

Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:38:56 | Lượt xem: 16
Ngày 28/02/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Hội nghị, Thường trực Liên hiệp Hội đã báo cáo kết quả tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Công bố các quyết định về công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Trong 03 năm đầu nhiệm kỳ, mặc dù tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và hoạt động Liên hiệp Hội Quảng Trị nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ của Sở Khoa học & Công nghệ, các Sở, Ban, ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, Liên hiệp Hội Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, từng bước hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đầy đủ các chương trình học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tổ chức các Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án, dự án quan trọng của tỉnh; tham mưu tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị...đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng. Một số công tác khác như: công tác củng cố và phát triển tổ chức; thông tin phổ biến kiến thức; hoạt động nghiên cứu khoa học... được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu theo kế hoạch. Các Tổ chức – Hội thành viên đã chủ động xây dựng, kiện toàn tổ chức và phát triển Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế phối hợp, tham gia tốt công tác tư vấn phản biện trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội vững mạnh đáp ứng với các yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc thống nhất kéo dài thời gian tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đến năm 2025. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Quảng Trị cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến năm 2025 và có phương án bố trí nhân sự trong thời gian kéo dài nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy định. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các thành tựu khoa học kỹ thuật cho đội ngũ trí thức và các Tổ chức – Hội thành viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn; Phối hợp tổ chức các hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội, hội thảo khoa học về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ; Tham mưu tổ chức tốt các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo trẻ, giải thưởng khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, vinh danh trí thức… Cũng tại Hội nghị này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã vinh dự nhận được Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị do đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Quảng Trị đã quyết định tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 14 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.
Tin khác